Πρόγραμμα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2024Α

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023Β

2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ 20/06/2023

Πρόγραμμα από 20/02/2023 – 24/02/2023
Πρόγραμμα από 27/02/2023 – 3/03/2023
Πρόγραμμα από 6/03/2023 – 10/03/2023
Πρόγραμμα από 13/03/2023 – 17/03/2023
Πρόγραμμα από 20/03/2023 – 24/03/2023
Πρόγραμμα από 27/03/2023 – 31/03/2023
Πρόγραμμα από 03/04/2023 – 07/04/2023
Πρόγραμμα από 24/04/2023 – 28/04/2023
Πρόγραμμα από 01/05/2023 – 05/05/2023
Πρόγραμμα από 08/05/2023 – 12/05/2023
Πρόγραμμα από 15/05/2023 – 19/05/2023
Πρόγραμμα από 22/05/2023 – 26/05/2023
Πρόγραμμα από 29/05/2023 – 02/06/2023
Πρόγραμμα από 05/06/2023 – 09/06/2023
Πρόγραμμα από 12/06/2023 – 16/06/2023
Πρόγραμμα για 20/06/2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Κατάρτισης 2023Α