Νομοθεσία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018. Ο νέος νόμος  αποτελείται συνολικά από 171 άρθρα και αφορά και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από αυτά, τα 90 αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) PDF

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ Αριθμ. Κ5/160259/15-12-2021 PDF

Νόμος υπ’ αριθμ. 4957 ΦΕΚ Α 141/21-7-2022 για τα ΑΕΙ και λοιπές Διατάξεις PDF

Αξιολόγηση Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Εκπαιδευτών ΦΕΚ 55 κεφάλαιο Β     PDF

ΙΕΚ/ Κατατακτήριες για τα ΑΕΙ: Η απόφαση

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και
του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι          PDF

ΟΑΕΔ – Ανεργία

Ανεργία και κατάρτιση 2018 (Άρθρο 34 Ν. 4554-2018) PDF
Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για κατάρτιση και ανεργία 2017 PDF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

– Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 10/8/2020 PDF

– Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δ.Ι.Ε.Κ. fek3007_b_2018 PDF

– Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών PDF

– Διευκρινίσεις για την Εγγραφή στο Μητρώο PDF

– Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης και Εγγραφής στο Mητρώο παρ. 3, του άρθρου 55, του ν. 4692/2020 (Α΄111) PDF

– Καθορισμός Ωριαίας Αμοιβής Εκπαιδευτών Ενηλίκων 26/04/2023 PDF

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

– Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ Αρ.3958/26-08-2021   PDF

– Εγκύκλιος ΕΦΚΑ υπ. αριθμ. 51, αρ. πρωτ. 359893/20-09-21      PDF

– Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) (Υ.Α. 40331-Δ1.13521) fek3520 19/9/2019 PDF

– Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων (Άρθρο 10 Ν.4554 18/7/2018) PDF

– Εγκύκλιος Πρακτικής Άσκησης K1-146931 18/9/2015 PDF

– Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων ΙΕΚ fek1953 10/9/2015 PDF