Έντυπα

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει συγκεντρωμένα όλα τα έντυπα και τις αιτήσεις  που απαιτούνται για εκπαιδευτές, σπουδαστές και εργοδότες. Είναι σε μορφή pdf ή docx και για να ανοίξει απλά πατήστε πάνω στη μορφή που θέλετε ή είναι διαθέσιμη.
Για να κατεβάσετε αρχεία DOCX πηγαίνετε έπειτα Αρχείο –> Λήψη

Για καταρτιζόμενους

Αίτηση εγγραφήςPDFDOCX
Αίτηση Εγγραφής Επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού   PDF    DOCX
Αίτηση επανεγγραφής   PDFDOCX
Αίτηση πολλαπλής χρήσης    PDF    DOCX
Αίτηση απαλλαγής από μάθημα    PDF    DOCX
Αίτηση μετεγγραφής    PDF    DOCX
Αίτηση προφορικής εξέτασης    PDF    DOCX
Αίτηση κατάταξης αποφοίτου ΕΠΑΛ-ΤΕΛ    PDF    DOCX
Αίτηση κατάταξης αποφοίτου ΙΕΚ    PDF    DOCX
Αίτηση επανεξέτασης    PDF    DOCX
Αίτηση γενικού σκοπού    PDF    DOCX
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599    PDF    DOCX

Για Εκπαιδευτές

Ατομικά στοιχείαPDFDOCX
Γενική αίτησηPDFDOCX
Εκπαιδευτική επίσκεψηPDFDOCX
Προγραμματισμός ύληςPDFDOCX
Εισήγηση απαλλαγής μαθήματοςPDFDOCX
Έντυπο παραγγελίας υλικώνPDFDOCX
Βιβλίο διδασκόμενης ύληςPDFDOCX
Εξετάσεις προόδου DOCX
Εξετάσεις τελικές DOCX
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599    PDF DOCX

Πρακτική Άσκηση για Καταρτιζόμενους (Μη Επιδοτούμενη)

Αίτηση έναρξης ΠρακτικήςPDF 
Υπεύθυνη δήλωσηPDF 
Ειδική Σύμβαση (Συμφωνητικό)PDFDOCX
Στοιχεία Συντονιστή – ΦορέαPDFDOCX
Βεβαίωση εργοδότη για έναρξη Πρακτικής ΆσκησηςPDF
Υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγήPDFDOCX
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 6 μήνεςPDF 
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 8 μήνεςPDF 
Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής ΠρακτικήςPDF
Βεβαίωση παρουσίας για λήξη Πρακτικής ΆσκησηςPDFDOCX
Οδηγία συμπλήρωσηςPDF 

Πρακτική Άσκηση για Καταρτιζόμενους (Επιδοτούμενη)

Αίτηση έναρξης ΠρακτικήςPDF DOCX
Υπεύθυνη δήλωσηPDF 
Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά ΑσκούμενουPDFDOCX
Ειδική Σύμβαση (Συμφωνητικό)PDFDOCX
Στοιχεία Συντονιστή – ΦορέαPDFDOCX
Υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγήPDFDOCX
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 6 μήνεςPDF 
Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής ΠρακτικήςPDF
Βεβαίωση παρουσίας για λήξη Πρακτικής ΆσκησηςPDF
Οδηγία συμπλήρωσηςPDF