Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2023Α

Καταρτιζόμενοι Νέα -Ανακοινώσεις

Μετά την ολοκλήρωση των Τελικών Εξετάσεων και την ολοκλήρωση του Εαρινού Εξαμήνου Κατάρτισης 2023Α ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα:

Βαθμός Τελικής Εξέτασης

Τελική Βαθμολογία (60% Τελικών Εξετάσεων, 30% Προόδου, 10% Εργασίας)

Αποτελέσματα Επίδοσης Εξαμήνου 2023Α