ΈΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024Α

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2024Α: Σύμφωνα με την Υ.Α.13528/Β/8-2-2024 (ΦΕΚ 935/Β/8-2-2024), το εαρινό εξάμηνο 2024Α ξεκινά την 1-3-2024. Αυτό σημαίνει ότι η υποβολή αιτημάτων μετεγγραφής και αλλαγής ειδικότητας θα είναι δυνατή μέχρι την 1-3-2024

Όλο το άρθρο